Kompetenser

Vi strävar efter att leverera lösningar inom kompetensutveckling och komplettera er där det behövs som mest. Vi vidareutvecklar våra team konstant för att alltid ligga i framkant av utvecklingen så vi kan leverera den främsta spetskompetensen till våra uppdragsgivare.

 

Letar du efter en specifik kompetens eller utbildning?

Våra kompetenser

Analys

Vi genomför kompetens och behovsanalys baserat på ert nuläge och önskat resultat.

Strategisk kompetensplanering

Våra certifierade kompetensutvecklare ger er coachning och rådgivning inom strategisk kompetensutveckling.

Rådgivning

Vi ger stöd och rådgivning vid kompetensfrågor.

Inköp & upphandling

Vi hanterar era leverantörsavtal, upphandling samt inköp inom kompetensutveckling.

Utbildning

Vi stöttar ert företag och medarbetare med utbildningslösningar.

Logistik

Vi tar hand om leverantörskontakter, genomför koordinering, samordning och utbildningsadministration.

Kvalitetssäkring

Vi genomför kontinuerlig kontroll av era utbildningsinsatser och ger förslag på förbättringsarbete.

Centralisering av fakturor

Vi tar hand om alla leverantörsfakturor. Ni får full kontroll, kostnadseffektiv hantering och en kontakt vid inköp av kompetensutveckling.

How can we help your organization?