KompetensEffekt  

Cormerys senaste affärsområde är KompetensEffekt. Målet är att lokalt och regionalt fokusera på kompetens genom samverkan!

Only for the Swedish market!

KompetensEffekt samordnar och koordinerar behovsstyrda utbildningsinsatser just nu i Södertälje, Nykvarn, Trosa, Strängnäs, Eskilstuna. Vi tror på kompetens genom samverkan där vårt mål är att stärka konkurrenskraften – för individ och företag.

Vi erbjuder utbildning, workshop, föreläsningar, etc. Aktiviteterna är riktade och anpassade utifrån det kompetensbehov som inkommer från företag i regionen.

Långsiktigt ska samordningen generera i att etablera kontakter mellan lokala och regionala aktörer och på så sätt skapa affärer, utbyta erfarenheter och stärka konkurrenskraften. Vi vill öka tillväxten genom god kompetensförsörjning.

Välkommen till en framtid med oss!

Läs mer om KompetensEffekt på vår webbplats.