Kundcase

Vi på Cormery har under åren haft både långa och korta uppdrag hos våra kunder. Nedan kan du läsa om några av våra kundcase.

 

Letar du efter en specifik kompetens eller utbildning?

IT

Bransch

Informations­teknologi

En kund inom informationsteknologi kontaktade Cormery och bad om hjälp med att starta upp en Learning & Development funktion.

Företaget hade expanderat kraftigt de sista åren och var över 2500 anställda.
Alla chefer hade egen budget och bokade utbildning hos leverantörer utan samordning och koordinering. Man behövde hjälp med att ta fram processer för att bli kostnadseffektiva och jobba mer strategiskt med kompetensutveckling.

Tillsammans med kunden tog Cormery fram modeller, interna rutiner och utformade matriser etc. Löpande stöttade Cormery L&D med analys, leverantörskontakter, logistik och administration, kvalitetssäkring av utbildningar samt rapporter.

HR och personal hade under vårt uppdrag en partner till all kompetensutveckling.

Vi har nu avslutat vårt uppdrag och kunden har nu en egen L&D funktion. Företaget har rutiner kring strategisk kompetensutveckling där L&D är en central funktion för inköp.

Läs mer om våra tjänster

Säkerhet

Bransch

Säkerhet

En kund inom säkerhetbranschen kontaktade Cormery med förfrågan om utbildning inom Ledarskap.

Företaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Tillsammans med kund och instruktör tog Cormery fram en utbildning inom Leda utan att vara chef. En DISC analys genomfördes innan utbildning för att få kontroll på gruppen och individens ledarstil. Under två dagar utbildades linjechefer i hur man leder och coachar personal när man inte har ett uttalat personalansvar.

Flera chefer upplevde stor trygghet efter utbildning. Resultatet blev minskade konflikter och ett helt annat klimat i produktionen. I och med resultatet i produktion, beslutade kunden att utbilda alla chefer utan personalansvar i organisationen.

Läs mer om våra tjänster

 

Finans

Bransch

Bank och finans

En befintlig kund inom bank- och finanssektorn hade påbörjat en transformation mot Agile verksamhet. SAFe® var redan valt som ramverk.

Kundens fokusgrupp önskade en speaking partner kring analys av leverantörer för leverans i Sverige och Globalt.

Cormery genomförde en analys av potentiella utbildningsföretag. Utifrån leverantörens leverans, tillgänglighet och pris, tecknande Cormery avtal samt DPA (Data Processor Agreement).

Cormery skötte löpande planeringen av utbildningsinsatser samt all kontakt med leverantörerna. Efter avslutade utbildningsinsatser kvalitetssäkrades alla leveranserna i projektet.

Företaget är nu väl förberedd att driva Agile med ramverket SAFe i sin verksamhet.

Läs mer om våra tjänster

Data/IT

Bransch

Data/IT

En VD från ett IT företag med 50 anställda kontaktade Cormery och ville ha hjälp att planera kompetensutvecklingen för 12 konsulter i företaget.

En kompetensplanering skulle genomföras per individ samt för hela gruppen. Då alla konsulter satt på uppdrag var det viktigt att inte alla genomförde sin kompetensutveckling samtidigt.

Rådgivaren hos Cormery gick igenom roller och kompetenskrav. Vi tittade på metodval av utbildning per individ och tog fram en tidsplan. VD.n tog del av förslaget och godkände utbildningsinsatserna samt tidsplanen.

Cormery hade kontakt med utbildningsföretag, förhandlade pris, bokade utbildning samt kvalitetssäkrade insatserna.

Konsulterna har nu rätt kompetens som krävs för sina roller och kan leverera tjänster till sina kunder.

Rapportering skickades till VD.n efter genomförandet som underlag för vidare planering av framtida utbildningsinsatser.

Läs mer om våra tjänster

Hur kan vi hjälpa din organisation?